Syvyyttä sovelluksella


Mobiilisovelluksen sisältönä käytämme moninaista aineistoa, kuten valokuvia ja videoita, luomme 3D-mallinnoksia museoesineistä ja historiallisista rakennuksista, teemme havainnollistavia videoita museoesineiden käytöstä sekä dramatisointeja ja animointeja historiallisista tapahtumista. Käyttäjää motivoimme tarinallisella, pelillisellä ja pedagogisella sisällöllä. Jokaisen sovelluksen sisältö räätälöidään asiakkaiden tarpeista lähtien, joten lopputuloksena on aina ainutkertainen tuote.


Menneisyys nykyisyydessä

Sovelluksella on mahdollista näyttää esihistoriallinen tai historiallinen kohde täydessä loistokkuudessaan raunioiden sijasta tai näyttää vanhojen kaupunkikeskustojen jo hävinnyttä puuarkkitehtuuria. Kulttuuriympäristön muutokset eivät nykyihmiselle helposti avaudu, mutta AR-teknologialla voimme nähdä muutokset rinnakkain nykyisyyden kanssa.  Menneisyys voidaan valjastaa sovelluksella esimerkiksi osaksi kaupungin matkailustrategiaa tai liikuttamaan asukkaita ympäri kaupunkia kulttuurin johdattelemana.


Näkyvyyttä ja saavutettavuutta

Historiatietoisille tai historiallisissa rakennuksissa toimiville yrityksille sovellus antaa mahdollisuuden kiinnittää menneisyyden osaksi tarinaansa ja samalla lisätä yrityksen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Sovellukseen on mahdollista rakentaa erilaisia palkkiomekanismeja asiakkaiden houkutteluun, mutta se on myös tapa erottautua kilpailijoista.


Elävöittämistä ja syventämistä

Museokokemusta kulttuurihistoriallisissa ja taidemuseoissa elävöittää AR-teknologialla esimerkiksi havainnollistamalla konkreettisesti vanhojen, ja nykyihmiselle tuntemattomien, esineiden käyttöä. Taidemuseot voivat esimerkiksi syventää teoksen syntyprosessia tai esitellä taiteilijan muita teoksia virtuaalisesti, ja siten lisätä myös kokoelmiensa saavutettavuutta. Sisältöä on mahdollista syventää myös pelillistämällä tai rakentamalla pedagoginen pohja sovellukselle.