Jatkettu todellisuus matkailun edistämisessä

Jatkettu todellisuus matkailun edistämisessä

Yle julkaisi 22.8.2019 artikkelin Matkailu elää tarinoista: valtavat kuparipannut kahvia ja 400 voileipää – Vuotson kylä vei tarinat mobiiliin. Artikkelissa kerrotaan Lapin tarinakylät -applikaatiosta, johon on koottu tarinoita Vuotson, Kieringin, Suvannon, Kairalan, Oinaan ja Joutsijärven kylistä. Applikaatio tuo paikalliset tarinat matkailijoiden ulottuville. Tällä pyritään kohentamaan Lapin pienien kylien kiinnostavuutta matkailukohteina.

Nykyteknologia palvelee erinomaisesti matkailijoita, vaikka sen koko potentiaalia ei olekaan vielä hyödynnetty. Kokemuksellisuus on aina vain nouseva trendi matkailijoiden keskuudessa. Mahdollisuudet laajennetun todellisuuden avulla ovat rajattomat. Paikalliset tarinat pystytään herättämään eloon ja näin matkailija pääsee lomareissun lisäksi myös aikamatkalle menneeseen. Lapin tarinakylät -sovellukseen on liitetty paikallinen kartta, johon on merkitty jokaisesta kylästä reitti, jonka varrelle on merkitty paikkoja, joihin liittyy jokin tarina. Tarinat kerrotaan muutaman minuutin mittaisilla videoilla, jotka on myös tekstitetty englanniksi. Jos sovellukseen ottaisi mukaan laajennetun todellisuuden tarinat voisi luoda elämykseksi käyttäjälle ja sovelluksesta saisi paljon enemmän irti. Näin myös sovelluksen käyttömahdollisuudet lisääntyvät.

Tällä hetkellä sovellusta pystyy käyttämään etänä niin, että tarinavideot voi katsoa missä tahansa. Tätä ominaisuutta voisi käyttää enemmänkin lyhyiden tiiserien tapaan eli herättelemään mielenkiintoa paikkoja ja tarinoita kohtaan matkan suunnitteluvaiheessa. Laajennettua todellisuutta sovelluksessa taas voisi käyttää vain paikan päällä ja sillä pystyisi tuomaan tarinoihin enemmän syvyyttä. Näin ollen tarinan saisi myös elämään. Ylen artikkelissa mainitaan, että tarinat voisi kertoa paikallisella murteella. Tämä loisi kokemuksesta vielä aidomman. Tällä hetkellä videoissa tarinat on kerrottu yleiskielellä, joka irtaannuttaa kerrottavan tarinan kohteesta, koska tällä tavalla kerrottuna se voisi olla missä tahansa muualla. Murteelliset ilmaisut tosin voivat olla ongelmallisia tulkita, mutta sovellukseen voisi liittää myös murresanaston.

Tähän kuitenkin liittyy myös kritiikkiä siitä, että haluaako matkailija tuijottaa vain puhelimen ruutua sen sijaan, että katselisi ympärilleen. Miksei voisi tehdä molempia? Konkreettinen paikka ja sovelluksella henkiin herätetty tarina luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla käyttäjä saa kohteesta paljon enemmän irti.

Sovellusta monipuolistamalla se palvelee myös paikallisia paljon paremmin. Paikallishistorian kerrontaa pystytään monipuolistamaan ja herättelemään mielenkiintoa myös niiden keskuudessa, jotka eivät aiemmin ole olleet siitä kiinnostuneita. Kehittäessä voidaan ottaa huomioon myös eri kohderyhmät, esimerkiksi lapsiperheet. Tarinat voidaan muokata lapsille sopiviksi ja myöskin pelillistää erilaisten tehtävien muodossa kohteesta riippuen. Tällaisia tehtäviä voisivat olla esimerkiksi aarteen etsintä, murresanojen ja kasvien tunnistus. Muun muassa näillä esimerkeillä sovellusidean potentiaali saataisiin tehokkaammin käyttöön. Tällainen teknologia parantaisi huomattavasti pienten paikkakuntien ja kylien kiinnostusta matkailukohteina.