Mihin me käyttäisimme lisättyä todellisuutta?

Mihin me käyttäisimme lisättyä todellisuutta?

Puhumme toistuvasti AR:stä ja siitä, että mitä kaikkea voisimme sen avulla, tuottaa asiakkaillemme. Tässä blogissa tuomme tiimimme äänen kuuluville siitä, että mihin me haluaisimme käyttää lisättyä todellisuutta. Esitinkin tiimillemme kysymyksen, että jos he saisivat päättää niin, missä he haluaisivat hyödyntää AR-teknologiaa. Vastauksissa oli paljon samaa, mutta myös eroavaisuuksia. Tämä teksti pitää sisällään suoria lainauksia, joten tällä kertaa pääsette kuulemaan tai siis lukemaan muidenkin ajatuksia.

”Mä haluaisin edelleenkin tehdä sellaisen jump-scare-kauhupelin, jossa AR-tilassa välillä kuulis että joku menee ohi, näkis häivähdyksiä jne. Tämän voisi sijoittaa johonkin vanhaan kaivokseen tai tehdashalliin -tai ihan vaikka Harjulle hämärän aikaan (siellä tosin voi olla eläviäkin örkkejä). Siitä olisi mahdollista rakentaa todella karmiva. Ylipäätään haluaisin AR:ää yhä enenevässä määrin käytettävän aidossa vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa, ei irrallisena killuttimena tai hassutteluna.”        – Elina –

Tähän tapaan voisi tuoda museoihin, hotelleihin tai muihin kummituskohteisiin lisäelämyksiä opastetuille kummituskierroksille. Sovellus toimisi oppaan tukena kierroksen aikana ja hyytävät äänet sekä seinien läpi ilmestyvät utuiset hahmot jäisivät varmasti mieleen vierailulta.

”Haluaisin laajentaa AR:n käyttöä enemmän osaksi arkipäivää ja hyödyntää sitä sen tuomissa mahdollisuuksissa. Esimerkiksi ravintolassa listaa katsomalla näkisi miltä sen ruuan tulisi näyttää. Ja tuoda sitä historiaa näkyväksi niin, että pääsisi näkemään kaikkea sellaista oikeassa kohteessa, mitä ei enää ole jäljellä silmillä katsottavissa. Tai vastaavasti pääsisi näkemään tulevaisuuteen, miltä esimerkiksi uudet rakennushankkeet tulevat näyttämään, kun valmistuvat ja tämän pohjalta kansa pystyisi tekemään päätöksiä niissä asioissa missä kansan mielipidettä kysytään kaupunkikehityksessä.”      – Jonna –

AR:n ei tarvitse olla pelkästään hassuttelua ja ajankulua, kuten Elinakin aiemmin sanoi, vaan sillä voidaan myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

”Ekologisesta näkökulmasta olisi hienoa, jos AR-teknologialla voitaisiin entistä tehokkaammin mallintaa esineitä ja asioita toisella puolen maailmaa, kuljettamatta esinettä tai ihmisiä kohteeseen ennen kuin on pakko. Myös jo olemassa olevia sovelluksia ja teknologioita voisi siirtää skifistisiin visiireihin ja näin vapauttaa kädet ja suoristaa ihmisten mobiilikyttyrä. Tämän hetken pakotettu etätyöskentely saattaa hyvinkin inspiroida ja edesauttaa lisätyn todellisuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä arkielämässä entistä enemmän, esimerkiksi lasten ja nuorten etäopetuksen konkreettisten tehtävien opastukseen.

Edit: AR-teknologiaa olisi hienoa nähdä myös esim. vanhojen kädentaitojen tallentamiseen ja uudelleen opettamiseen.”     – Anna-Kaisa –

Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista aikaa. Arkielämä on pienessä ajassa muuttunut täysin ja monen asian kohdalla hankaloitunut. Lisätyn todellisuuden hyötykäyttö tulee varmasti lisääntymään melko lyhyelläkin aikavälillä.

”Näen suurimman potentiaalin siinä, miten paljon lisätty todellisuus voi syventää vuorovaikutusta todellisuuden kanssa, lisäämällä sen päälle erilaisia informaatiotasoja ja opastusta. Kun paljain silmin nähdyn maailman päälle saadaan tehtyä erilaisia huomiorajauksia ja tuotua ohjeita ja tietoa suoraan näkökenttään, mahdollistaa tämä ihmisten toiminnan ohjaamisen tilanteissa missä tehdään jotain.”    – Mikko –

Mikon vastausta jouduin hiukan lyhentämään. Opetuksessa AR:n mahdollisuudet pääsevät todella oikeuksiinsa. Kaikki ne tasot, joilla sitä voidaan käyttää, antavat mahdollisuuden monipuoliselle oppimiselle. Mikko käytti esimerkissään myös koulumaailman ulkopuolella tapahtuvaa opetusta, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi rikki menneen pesukoneen korjauksessa. Voiko pesukoneen korjata itse ja millä tavoin vai pitääkö se viedä korjaajalle.

”Haluaisin lisättyä todellisuutta käytettävän tuomaan räätälöityjä tai personoituja pelillisiä kokemuksia ihmisille. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että käyttäjä luo jotain omaa maailmaan, jonka avulla hän puolustautuu hyökkäyksiltä tai vaikka lisää omaa peliresurssien tuotantoaan. Se voisi olla yksinkertaisimmillaan, että pelaaja lisää omalle alueelleen ritarin puolustamaan ja tämä suojelee pelaajan aarteita muilta pelaajilta. Tämän avulla saisi paljon lisää syvyyttä ja immersiota pelaajille, vaikka tämä tuokin paljon lisää ongelmia ratkaistavaksi.”     – Sami –

Käytämme Pokémon Go:ta esimerkeissämme, kun puhumme AR-pelistä, mutta se voi olla paljon muutakin.

”Mitä nopeasti noita vastauksia vilkaisin, niin samoja asioita siellä on. Tosin mä haluaisin käyttää AR:ää auton suunnitteluun. Autokaupan työkaluna sillein, en tiedä mainitsiko tuosta joku jotain.”       – Tuukka –

Tässä olisi paljon potentiaalia. Monet pohtivat uutta autoa hankkiessaan, mitä kaikkea siltä haluavat. Tällä tavoin esimerkiksi testata, miten omat ideat toimisivat käytännössä.

Vastauksissa on tullut jo paljon sellaista, mitä itse olen kanssa ajatellut. Mikon tavoin näen, että AR:n avulla voidaan herättää sovelluksen käyttäjä tutustumaan ilmiöihin/esineisiin/rakennuksiin tms. huomattavasti monipuolisemmin ja tuoda näkymätön tai vaikeasti ymmärrettävä asia selkeämmin esille. Opetuksen puolella olisi varmastikin hedelmällisin kenttä operoida (ei varmaan liiketoiminnan kannalta). Itse en haluaisi lähteä korjailemaan koneita AR:n avulla, koska aina on olemassa väärinymmärryksen paikka ohjeita noudatettaessa. Joko itse tai koneelle käy huonosti, koska aina pitää itse yrittää, jos tietää vian, jota pitää korjata. Ja kummassakaan lopputuloksesssa ei vakuutuksista olisi mitään hyötyä. AR:ää siis tajunnan laajentamiseen (ilman konkreettisia esimerkkejä).”       – Juha –

Suosittelemme AR:ää tajunnan laajentamiseen päihteiden sijaan.

Vastaukset on kirjattu tähän siinä järjestyksessä, jossa ne sain. Kuten huomaatte, niin vastaukset ovat hyvin moninaisia, vaikka samoja ajatuksiakin löytyy. Tähän lopuksi saatte minun vastaukseni vielä:

Mihin mä en käyttäs AR:ää?”      – Aino –