Miksi nyt kannattaa kehittää ja tukea muita yrityksiä?

Miksi nyt kannattaa kehittää ja tukea muita yrityksiä?

Elämme maailmanlaajuisessa poikkeustilanteessa, joka herättää monissa huolta ja epäluuloa tulevaisuuden suhteen. Monilla yrityksillä on varsinkin tiukkaa, kun toiminta on jouduttu keskeyttämään jopa kokonaan. Tämä aiheuttaa huolta huomisesta ja siitä, miten toimeentulon pystyy turvaamaan tulevaisuudessa. Epävarmaa on myös se, miten pitkään tämä pysähtynyt tilanne tulee kestämään. Näiden vaikeuksien keskellä onkin hyvä uskoa tulevaan ja siihen, että kyllä noustaan!

Tämä uuteen nousuun lähtö voi tuntua turhalta optimismilta vielä tässä vaiheessa. Voin kuitenkin vakuuttaa, että tämä tilanne ei tule kestämään ikuisesti. Tällä hetkellä olisikin tärkeää yritysten kohdalla lähteä kehittämään omaa toimintaa uusilla tavoilla, jotta toimintaa voisi pitää jollain tavalla yllä. Tärkeää on myöskin varautuminen jo toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja sen markkinointiin. Sosiaalisessa mediassa on käynnissä monta erilaista solidaarisuuskampanjaa, joilla halutaan tukea suomalaisia yrityksiä ja palveluiden tuottajia. Onkin ennustettavissa, että erityisesti kotimaanmatkailu tulee lisääntymään. Kun lomakausi alkaa ja ihmiset pääsevät taas käyttämään erilaisia matkailu- ja ravintolapalveluja kilpailijoista erottautuminen nousee aivan uuteen mittakaavaan. Miten tuohon erottautumiseen voisi varautua jo nyt?

Yrityksille on tällä hetkellä tarjolla monia erilaisia tukia toiminnan kehittämiseen. Näitä kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon, jotta voi turvata yrityksen toiminnan jatkossakin. Nyt on myös hyvä tilaisuus pohtia uusia kehitysmahdollisuuksia, koska on aikaa. Normaalissa tilanteessa ei välttämättä aika riitä, kun pitää keskittyä pitämään pyörät pyörimässä. Vaikka tämä aika onkin eri tavalla kuormittavaa kuin normaali arjen pyörittäminen, niin kannattaa käyttää myös ylimääräinen aika hyödyksi ja suunnitella toimintaa eteenpäin. Kannattaakin pohtia sitä, mitä uusia ja mieleenpainuvia palveluita voisi tulevaisuudessa tarjota asiakkaille.

Mutta entä sitten se rahapuoli, miten sen hoitaa, kun kassavirta on nollassa? Kuten aiemmin mainitsin, niin esimerkiksi Ely-keskukset Business Finland tukee tällä hetkellä suurillakin summilla yritysten kehitystoimintaa ja niiden hakeminen on myös yksinkertaista. Palveluitaan voi kehittää esimerkiksi erilaisilla mobiilisovelluksilla, joilla saa helposti kilpailuvalttia ja ne voidaan toteuttaa juuri omaa yritystäsi palvelevaksi. No eikö näitä sovelluksia tee myös alan opiskelijat harjoitustyönä, jolloin sen kehitys ei maksa mitään?

Sovelluksia voi toteuttaa myös harjoitustöinä yhdessä eri oppilaitosten kanssa, mutta entä sitten kun työ on valmis? Miten tämän kanssa toimitaan jatkossa? On tärkeää, että alan opiskelijat saavat tarvittavaa harjoitusta, mutta tätä kautta tehtyjen toteutusten ongelmana on, että työn valmistuttua sitä ei enää kehitetä eteenpäin. Sovellusta tai muuta toteutusta ei sen jälkeen kehitetä enää eteenpäin, mutta koska teknologia kehittyy vinhalla vauhdilla koko ajan, niin pian oppilastyönä tehty toteutus onkin vanhentunut eikä välttämättä toimi enää. Harjoitustöissä on monesti myös tietyt kriteerit, joiden mukaan ne pitää tehdä, jolloin liikkumavara voi olla hyvin pieni ja valmis ratkaisu ei välttämättä vastaa tarkoitustaan.

Oma toiminnan kannalta onkin parempi panostaa tuotekehitykseen ja valita alan yritys tekemään toteutusta. (Yritykset tarjoavat myös usein harjoittelupaikkoja opiskelijoille, joten näin pääset myös tukemaan opiskelijoita.) Yritykset etsivätkin usein pitkiä asiakkuuksia, jolloin molemmin puolinen yhteistyö kantaa hedelmää. Näin voidaan varmistaa, että toteutus vastaa tarkoitustaan ja se pysyy ajan tasalla.

Mitä siis nyt kannattaa tehdä? 1. Pohtia miten omaa toimintaa voi kehittää. 2. Hakea rahoitusta esimerkiksi Business Finlandilta tai Ely-keskuksilta. 3. Aloittaa esimerkiksi teknisten toteutusten kehittäminen alalla toimivan kotimaisen yrityksen kanssa. 4. Luoda uusi ja kilpailuetua lisäävä tuote, jolla lisätä omaa palveluntarjontaa. 5. Olla valmiina palvelemaan asiakkaita, kun tilanne normalisoituu.

Näiden vinkkien avulla voit tiirailla tumman pilven hopeareunusta. Kyllä tästä selvitään yhdessä tukien toinen toistamme! (Nyt ei kuitenkaan kannata noudattaa Pikku G:n neuvoa kylki kyljessä kulkemisesta…)