Mitä saadaan kun yhdistetään kulttuuri ja matkailu? Tietenkin kulttuurimatkailu

Mitä saadaan kun yhdistetään kulttuuri ja matkailu? Tietenkin kulttuurimatkailu

Museovirasto on listannut ympäri maan 1471 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.  Listauksen löydät täältä. Nämä ympäristöt ovat hyvin erilaisia ja ne leikkaavat läpi yhteiskunnan eri kerrosten sekä kehitysvaiheiden. Listalta löytyy esimerkiksi Jyväskylän yliopiston alue, josta löytyy rakennuksia kolmelta vuosisadalta, Salpalinja Puumalassa, Paimion Parantola ja monia muita mielenkiintoisia kohteita. Osaa näistä kohteista on hyödynnetty matkailussa jo pitkään menestyksellisesti, mutta osa kohteista on piilossa matkailijoilta sekä myös paikallisilta. Miten näitä kohteita voisi hyödyntää enemmän matkailussa tai uusien asukkaiden tutustuttamisessa uusiin kotikulmiin?

Lähdetään pilkkomaan kulttuurimatkailun käsitettä osiin. Mitä tarkoittaa matkailu? Virallisen määritelmän mukaan matkailu on vähintään 50 kilometrin matkan päähän, vähintään vuorokauden ja korkeintaan vuoden mittainen vierailu. Entä mitä tarkoittaa kulttuuri? Kulttuurin määritelmä ei ole yhtä yksinkertainen ja jokainen määrittelee sen omalla tavallaan. Sivistyssanakirjasta löytyy kulttuurille yhteensä viisi erilaista määritelmää. Ensimmäisenä näistä on: ”Yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus”. Kun nämä kaksi määritelmää yhdistää, niin saadaan kasaan joka makuun sopivia kokonaisuuksia. Kulttuurimatkailu ei ole pelkästään taidegallerioissa käyntiä ja oopperajuhlavierailua, vaan kyseessä voi olla myös festarireissu, maan parhaiden makkaraperunoiden metsästys tai suosikkisarjan kuvauspaikalla käynti. Viimeksi mainitusta hyvänä esimerkkinä on Game of Thrones -sarjan kuvauspaikat kuten Kroatian Dubrovnik (Kuninkaansatama) tai Pohjois-Irlannissa Downin kreivikunnasta löytyvä Wardin linna (Talvivaara).

Kulttuurimatkailu kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ja sen vuosittainen kasvu on noin 15 %. Museot ovat keskeisiä kulttuurikohteita ja monet katsovatkin ensimmäisenä matkakohteen museotarjonnan. Museot ovat itsessään hyviä kohteita, mutta niistä saa usein myös tietoa paikkakunnan muista historia- ja kulttuurikohteista, jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet niin suurta huomiota muussa tiedotuksessa. Yksi syy ”näkymättömyyteen” voi olla kohteen sijainti. Kohde ei ole kovinkaan keskeisellä paikalla ja sinne ei voida erinäisistä syistä järjestää opastusta. Kyseessä voi olla resurssipula tai opastusten pystyttäminen voi tyssätä byrokratiaan. Tässä Museo Pro:n blogissa kerrotaan muun muassa tästä kyltitysongelmasta. Blogi on myös muutenkin hyvä kirjoitus siitä, että miten historiakohteista saa lisäarvoa matkailuun, kun niitä vain opitaan hyödyntämään.

Tässä historia- ja kulttuurikohteiden hyödyntämisessä nykyinen älypuhelintekniikka on erittäin kätevä apuväline. Puhelimen GPS:n avulla kohteet voidaan paikantaa kartalle ja puhelimen haltija voi sen avulla suoraan suunnistaa kohteeseen. Erilaisilla toteutuksilla voidaan myös elävöittää kohteita ja kertoa niiden tarinoita. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta toteutuksesta on Apteekkarin aikaan -peli, jossa on kerrottu pelin avulla Sastamalan historiasta. MEMORA™ -alusta toimii myös tässä tarkoituksessa. Kohdelistalta ja kartalta voi helposti katsoa lähialueen kohdetarjonnan. Erilaiset tekniset toteutukset ja kulttuuri tulevat tulevaisuudessa luultavasti kulkemaan vielä enemmän käsi kädessä. Tekniikalla on paljon annettavaa kulttuurille ja päinvastoin.