Palvelut

MITÄ?

Tavoitteemme on tuoda menneisyys teknologian ja tarinankerronnan keinoin lähelle nykypäivän ihmistä.

KENELLE?

Asiakkaistamme ovat erilaiset kulttuuri- ja matkailualan toimijat, museot sekä yritykset, jotka haluavat löytää uusia elämyksellisiä keinoja opetukseen, opastukseen ja viestintään.

MITEN?

Toteutustavat vaihtelevat asiakkaan tarpeista ja tavoitteista riippuen. Tyypillisesti kehitämme mobiilipohjaisia sovelluksia jotka toimivat virtuaalisina ja interaktiivisina oppaina kohteeseen, minkä lisäksi voimme rakentaa erilaisia näyttelyteknisiä kokonaisuuksia joko erillisinä tai sovellusisältöihin liittyvinä.  Hyödynnämme toteutuksissa mm. mobiiliteknologiaa, pelillistämistä, lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR) sekä erilaisia hologrammi- ja kuvaprojektoreita. 

Toteutuksessa ja ovat tiivisti mukana tiimimme koulutetut arkologian ja historian ammattilaiset, joilla on laaja-alainen kokemus menneisyyden tarinallistamisen eri tavoista.

MIKSI?

Menneisyys on ihmiskunnan yhteinen tarina – meidän tarinamme – ja se kuuluu kaikille. Ymmärtämällä paremmin menneisyyttämme, pystymme paremmin hahmottamaan keitä olemme ja mistä me tulemme, sekä ymmärtämään syvemmin yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Uskomme, että löytämällä uusia elämyksellisiä ja vuorovaikutuksellisia tapoja kertoa menneisyydestä voimme tavoittaa valtavasti sekä ennestään historiasta kiinnostuneita, että ihmisiä jotka eivät aiemmin ole löytäneet itselleen sopivaa tapaa tutustua menneisyyden ilmiöihin. Samalla voimme auttaa omia asiakkaitamme kertomaan omaa tarinaansa jännittävällä tavalla.

Teemme historiallisia elämyksiä ja digitaalisia kokemuksia